Müritz

Müritz je po Bodamském jezeře druhým největším jezerem v Německu a zároveň největší, které leží celou svou plochou na území Německa. Jeho nadmořská výška je 63 m a je součástí Meklenburského pojezeří. Jezero bylo vytvořeno během poslední doby ledové. Jeho rozloha je 117 km2 a maximální hloubka 31 m. Jezerem protéká řeka Elde. Průtoky je spojené se sousedními jezery a s povodím řeky Havola.

Největším městem na jezeře je Waren (Müritz). Dalšími městy jsou (ve směru hodinových ručiček) Rechlin, Priborn, Vipperow, Ludorf, Röbel/Müritz, Gotthun, Sietow a Klink.

Hladina jezera se v předchozích staletích několikrát změnila, především v důsledku lidských vlivů. Ještě ve 12. století byla hladina jezera 60,5 m nad hladinou moře. V roce 1737 se hladina jezera zvýšila na 64,35 m. V důsledku několika pozitivních a negativních fází napouštění vodní cesty, například za účelem pohonu mlýnů podél řeky Elde po proudu. Roku 1739 se však hladina mlýnské nádrže snížila přibližně o 1,51 metru. V důsledku dvou úprav řeky Elde a dalších dvou úprav mlýnské přehrady dosáhla hladina vody v roce 1836 své současné úrovně 62 m n. m.

Müritz

Jezero Müritz je součástí vodní cesty Müritz-Elde, spolkové vodní cesty I. třídy, kterou spravuje Lauenburský úřad pro vodní cesty a plavbu.Napsat komentář