Nový ON-LINE portál pro vůdce plavidel

Nový ON-LINE portál pro vůdce plavidel

30 září, 2022 Vyp Od admin

EURIS PORTAL

Aktuální a nepřetržitý přehled o situaci na vodních cestách nabídne nový on-line portál  www.eurisportal.eu. Fungovat začíná dnes, tedy 29. září a jeho služby jsou zdarma. Portál pomůže uživatelům vnitrozemských vodních cest plánovat dobu plavby a připlutí po celé Evropě a to uživatelsky přívětivým způsobem.

Nový web pomůže při plánování plaveb na vnitrozemských vodních cestách, nabídne přehledně všechny důležité informace.

Pro vůdce plavidel a obchodní partnery v oblasti logistiky jsou aktuální informace nezbytné pro
spolehlivé plánování přepravy a plavby. Zásadní význam má přístup ke statickým a dynamickým
informacím, které poskytují aktuální a nepřetržitý přehled o situaci na vodních cestách. Ve
spolupráci 13 evropských zemí proto bylo v posledních letech vytvořeno zcela nové on-line
prostředí, které informace poskytuje: EuRIS – Evropské Říční Informační Služby.

Platforma na adrese www.eurisportal.eu pomůže uživatelům vnitrozemských vodních cest plánovat
dobu plavby a připlutí po celé Evropě prostřednictvím uživatelsky přívětivého portálu.
Dříve museli vůdci plavidel prohledávat řadu internetových stránek a informačních zdrojů, aby získali
veškeré relevantní informace, zejména pokud cestovali přes hranice. EuRIS nabízí jednotné kontaktní
místo pro všechny relevantní informace o plavební dráze a o provozu tím, že kombinuje data ze 13
zemí na jedné webové platformě a informace v reálném čase.

Vůdci plavidel a další uživatelé mohou kdykoli prohlížet a shromažďovat informace v reálném čase a
získat přehled o aktuální dopravní situaci na své plavební trase, čekací době, incidentech nebo
omezeních, které ovlivňují dobu a průběh plavby. Mohou také sdílet informace s ostatními, například
předpokládaný čas připlutí ETA s přístavy a zákazníky. Tyto informace jsou dostupné v zabezpečeném
prostředí, aby byla zaručena ochrana citlivých dat všech uživatelů.

Nová platforma pokrývá hlavní propojenou síť vnitrozemských vodních cest v Evropě. Tato síť
zahrnuje 7 hlavních koridorů (Rýn, Dunaj, Labe, Mosela, Dunkirk – Scheldt, Amsterdam – Antverpy –
Liège, Amsterdam – Antverpy – Brusel) a mnoho dalších vodních cest.

Současná spolupráce zahrnuje následující země: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká
republika, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko.
Výsledkem spolupráce byl tento společně navržený přeshraniční systém, který je jedinečný svým
rozsahem a službami s vysokou přidanou hodnotou. Tyto státy budou pokračovat ve své partnerské
spolupráci s cílem v nadcházejících letech platformu dále rozvíjet v závislosti na potřebách a
požadavcích uživatelů.

Česká republika na EuRIS poskytuje aktuální informace o splavnosti a plavebním provozu na Labi a na
Vltavě až po přehradní hráz Slapy, které plynule navazují na celou evropskou síť vodních cest.

Ředitelství vodních cest.

Pro rekreační vůdce plavidel připravujeme lodní platformu na stránkách www.lodime.cz .

Koupací sud