Laka (Lakkasee)

Laka zvané též Mlaka nebo Pleso je jezero na Šumavě v České republice. Rozlohou 2,53 ha je nejmenším a nejmělčím šumavským ledovcovým jezerem na české straně hranice. Nadmořská výška je 1086 m. Jezero je hluboké maximálně 3,9 m, objem vody se odhaduje na 40 000 m³.

Pobřeží Laky

Nachází se pod horou Plesná (jinak též Debrník). Leží v širokém, mělkém a k severovýchodu exponovaném rulovém karu. Vyznačuje se tichou lesní samotou a je obdélníkového tvaru. Jezerní pánev s velmi jednoduchým reliéfem dna pozvolna zarůstá.

Vodní režim

Do jezera přitékají dva malé potoky. Voda z jezera odtéká Jezerním potokem do Křemelné.

Fauna a Flóra

Dno jezera Laka je rašelinové. Po hladině plavou ostrůvky organogenního původu s vegetací většinou zastoupenou rašeliníkem, suchopýrem, ostřicí, borůvčím a brusiním. V roce 2020 se do jezera po 50 letech vrátili přirozenou cestou pstruzi. Na mělčinách se nacházejí kolonie nálevníka lahvenky velké.

Historie Laky

Patrně poprvé bylo toto jezero zakresleno na Kreybichově mapě Prácheňského kraje z roku 1831, ovšem jako bezejmenné. V roce 1837 bylo zaměřeno a nazváno Laka See. Na jednom ostrůvku stával kdysi dřevěný kříž na památku prý zde utonulé dcery z blízkého dvora. Ovšem ostrůvek již neexistuje. Hráz jezera byla dvakrát ve 20. století zvýšena a v ní upravena propusť pro vypouštění vody při plavení dřeva.

Doprava

K jezeru Laka se můžete vydat několika způsoby – pěšky, na kole nebo na lyžích. Pokud sem přijedete autem, nechte jej na parkovišti u Nové Hůrky a dále pokračujte po modré turistické značce asi 5,5 kilometru k jezeru. Další cesta vede ze Železné Rudy, odkud je třeba urazit asi 9 kilometrů. Třetím výchozím místem jsou Prášily, odkud trasa měří 10 km.

Odkaz wikipedie

Koupací sudNapsat komentář