Temže (Thames)

Temže je řeka protékající jižní Anglií, která spojuje Londýn se Severním mořem. Je 346 km dlouhá. Povodí má rozlohu 12 935 km².

Popis toku

Pramení asi 1 km severně od vesnice Kemble, poblíž Cirencesteru ve vysočině Cotswolds. Protéká městy Lechlade, Oxford (pod latinským jménem Isis), Abingdon, Wallingford, Reading, Henley-on-Thames, Marlow, Maidenhead, Windsor, Eton, Staines, Weybridge a poté přitéká k okraji Velkého Londýna. Od hranice Velkého Londýna teče podél Syon House, Hampton Court, Kingstonu, Richmondu a Kew až se dostane do centra Londýna. Odtud protéká Greenwichem, Dartfordem a u Southend-on-Sea ústí do Severního moře, přičemž vytváří estuár. Šířka řeky v Londýně se pohybuje od 200 do 250 m, na začátku estuáru nedaleko okraje města dosahuje už 650 m a poblíž ústí téměř 16 km.

Vodní režim

Temži charakterizuje dešťový (pluviální) odtokový režim. Průměrný průtok dosahuje v Londýně až k 66 m³/s. To je méně než některé další britské řeky, například Severn a Tay. Nejvyšší vodnosti dosahuje na jaře. Led se na řece vyskytuje jen ve výjimečně tuhých zimách. Výška přílivu v Londýně dosahuje 6 až 6,5 m a přílivová vlna dosahuje až k Teddingtonu, kde je koryto přehrazeno. Na ochranu okolí řeky a estuáru od zatopení byly vybudovány ochranné hráze a ve městech nábřeží.

Povodí Temže

Povodí Temže je možno rozdělit na nepřílivové a přílivové.

Nepřílivové povodí má rozlohu asi 9 948 km² a v úseku od pramene do Teddingtonu obsahuje množství malých a 38 hlavních přítoků. Hlavní přítoky v této oblasti jsou Churn, Leach, Cole, Coln, Windrush, Evenlode, Cherwell, Ock, Thame, Pang, Kennet, London, Colne, Wey, Mole


Přílivové povodí začíná asi 90 km od moře, kde se na Temži projevuje vliv přílivu ze Severního moře. To způsobuje, že voda v řece je brakická (částečně slaná). Hlavní přítoky v této oblasti jsou Brent, Wandle, Effra, Westbourne, Fleet, Ravensbourne, Lea, Darent, Ingrebourne.


Plocha povodí Temže (pokud se započítá i povodí řeky Medway) dosahuje 12 935 km².

Odkaz wikipedie

Koupací sudNapsat komentář