Vrané nad Vltavou bude mít nové čekací stání u plavebních komor

Vrané nad Vltavou bude mít nové čekací stání u plavebních komor

14. 5. 2023 Vyp Od admin

Nová čekací stání u plavebních komor ve Vraném nad Vltavou umožní pohodlné vyvázání malých plavidel

Vrané nad Vltavou, 12. května 2023 – Ředitelství vodních cest zahájilo stavbu čekacích stání pro malá plavidla v horní a dolní rejdě plavebních komor Vrané nad Vltavou. V současné době jsou možnosti vyvázání malých plavidel při čekání na proplavení jen omezené, ačkoliv se jedná o jedno z nejvytíženějších zdymadel využívaných rekreační plavbou. To se od srpna změní.  

„Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu posádek malých rekreačních plavidel během vyčkávání na proplavování budujeme v horní a dolní vodě plavebních komor ve Vraném nad Vltavou nová čekací stání,“ popisuje Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest a doplňuje: „Toto zdymadlo téměř 2000 proplavenými rekreačními plavidly ročně drží pomyslnou čtvrtou příčku v pořadí zdymadel s nejhustším provozem malých plavidel na dolní Vltavě, ihned po zdymadlech v Praze. V horní vodě doposud žádné čekací stání nebylo a stání menších plavidel u dosavadního čekacího stání v dolní vodě bylo komplikované. Jedná se o další z projektů komplexní podpory rozvíjející se rekreační plavby na našich řekách.“

Stavba ovlivní své okolí pouze minimálně. Většina stavebních prací je prováděna z vody a mimo plavební dráhu, takže neomezuje provoz automobilů na přilehlé vytížené komunikaci. Provoz na vodní cestě však bude v průběhu května až července ovlivněn tím, že nebude možné k vyvázání plavidel využít původní stání v dolní vodě, které prochází modernizací. Všem posádkám se omlouváme za toto dočasné nepohodlí. Ve spolupráci se stavbou se snažíme zkrátit tento časový úsek na minimum.

Na původním čekacím stání v dolní vodě o délce 30 m bude nosná konstrukce doplněna o další štětovnice ke zkrácení vzájemných rozestupů, a instalovány budou další úvazné prvky pro plavidla, vyhovující širokému spektru jejich rozměrů. Nová část stavby bude napojena na původní přístupovou lávku. V tuto chvíli se připravuje beranění štětovnic a výstavba kotevních bloků. Pro zachování dopravy na silnici bez omezení došlo ke změně technologie výplně štětovnic.

V horní vodě vznikne zcela nové stání v podobě řady 13 daleb spojených lávkou o celkové délce rovněž 30 m. V tomto týdnu bylo zahájeno jejich vrtání a montáž a následovat bude betonáž pro kotevní bloky.

Na obě čekací stání bude doplněno osvětlení, komunikační zařízení a plavební značení.

Veškeré činnosti jsou realizovány pod kontrolou biologického dozoru, pro zajištění minimalizace dopadů na životní prostředí.

Stavební náklady ve výši 31,86 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je společnost STRABAG Rail a.s.

vrané nad vltavou