Nové přístaviště ve Štětí na Labi

Nové přístaviště ve Štětí na Labi

9. 8. 2023 Vyp Od admin

Nové veřejné přístaviště pro malá plavidla ve Štětí je otevřeno


Štětí, 3. srpna 2023 – Ředitelství vodních cest ČR dnes otevřelo veřejné přístaviště
pro rekreační lodě na Labi ve Štětí.

Stejně jako na ostatních již otevřených
přístavištích zde bude možné zdarma na 48 hodin zakotvit loď a z odběrných
sloupků pomocí přístavní karty čerpat elektřinu. Projekt je součástí programu
výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě vytvářejících zázemí pro rozvoj
rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.


„Veřejné přístaviště pro 12 malých plavidel o délce do 20 m jsme vybudovali na pravém
břehu Labe v těsné blízkosti centra Štětí. Další město tak otevíráme turistům putujícím po
vodní cestě,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, které přístaviště bude
provozovat, a dodává: „Letos se jedná již o čtvrté nové přístaviště pro malá plavidla na Labi.
Za čtrnáct dní otevřeme ještě další přístaviště v Poděbradech. Jsem rád, že se nám podařilo
letos významným způsobem zlepšit infrastrukturu pro rekreační plavbu a začíná se tak na
Labi rýsovat souvislá síť veřejných přístavišť.“

Molo ve Štětí je konstruováno obdobně jako v nedaleké Roudnici nad Labem jako pevné
ocelové s dřevěnou palubou a je vybaveno 6 šikmými výložníky, u kterých se mohou plavidla
vyvazovat. Celé molo má délku 62,4 m a počítá se s jeho zatápěním už na úrovni pětileté
vody. Výložníky jsou plovoucí a sklopné, což zajistí jejich bezpečnou polohu v případě
povodní.

K molu není přiveden vodovod, tři odběrné sloupky tak budou zajišťovat pouze
připojení na elektrickou energii. Její čerpání bude možné pomocí přístavní karty ŘVC ČR.
Přístup na molo je bezbariérový a zajišťuje jej čtyřmetrová přístupová lávka. Město Štětí
zároveň vybudovalo přístupový chodník po břehu.


Stavba je založena na svislých nosných ocelových sloupcích, které jsou kotveny do říčního
dna přes železobetonové piloty. „Jde o další z několika staveb přístavišť, které pro Ředitelství
vodních cest aktuálně provádíme. Tato stavba proběhla v porovnání s ostatními kompletně
ze břehu a bez významných komplikací,“ říká Jan Šlajs, ředitel divize 6 společnosti Metrostav,
a.s., která stavbu realizovala.


Stavební náklady ve výši 25 mil. Kč bez DPH financoval Státní fond dopravní infrastruktury.

https://www.bezmariny.cz/body-zajmu/9329/pristaviste-steti-labe