Chemické pokusy a prohlídka laboratoře Povodí Vltavy  v Plzni

Chemické pokusy a prohlídka laboratoře Povodí Vltavy v Plzni

11. 3. 2023 Vyp Od admin

Sobota 25.3 2023.

Den otevřených dveří v laboratořích Povodí Vltavy

Odborné přednášky, sleva na rozbor vody, chemické pokusy.

Dětský koutek , jak funguje vodohosppodářský dispečink. Oriantačbní rozbory pitné vody zdarma. A ještě mnohem vá´íce na dnech otevřených dveří v laboratořích Povodí Vltavy.

Speciální dětské prohlídky v 10, 11 a 12 hodin.

Povodí Vltavy , s.p., závod Berounka , Denisovo Nábřeží 14, Plzeň