Curyšské jezero

Curyšské jezero (Zürichsee) je jezero ve Švýcarsku, které leží severně od Glarnských Alp. Nachází se ve staré ledovcové kotlině. Nachází se na území kantonů Curych, St. Gallen a Schwyz. Má rozlohu 88,5 km². Je 40 km dlouhé a 1 až 4 km široké. Dosahuje maximální hloubky 143 m. Leží v nadmořské výšce 406 m.

Curyšské jezero

Curyšské jezero má tvar banánu. Je rozděleno kosou a železničním náspem u Rapperswilu na dvě části. Kosa je prodloužením poloostrovu Hurden. Délka pobřeží je 87,6 km. Na jezeře západně od Rapperswil jsou dva ostrovy. Větší Ufenau (11,3 ha) je obydlený a menší Lützelau (3 ha) přírodní rezervací. Největší přítok je Linth z východu. Dalšími přítoky jsou ze severu Jona a z jihu Wägitaler Aa. Z jezera odtéká na severozápadě řeka Limmat (přítok Aare, povodí Rýnu). Využívá se jako zdroj pitné vody pro Curych. Voda v tomto jezeře je velmi vysoké kvality, takže naplnění vodovodu předchází jen nezbytná purifikace. Na jezeře je rozvinuté rybářství. Na jezeře je rozvinutá místní lodní doprava.

Curyšské jezero je bohaté na pozůstatky prehistorických jezerních obydlí. V lednu 1854 se u Obermeilenu poprvé nalezly zbytky obydlí na kůlech. Jezero mělo v té době velmi nízkou hladinu vody, což umožnilo provádět práce na jinak zatopeném dně jezera.Podvodní archeologové našli raně historická sídliště a předměty i na dalších místech: Mezi četnými dalšími kůlovými vesnicemi se nacházejí nálezy horgenovské kultury, stejně jako v dolní části jezerní pánve u Curychu římský chrám na Grosser Hafner, bývalý malý ostrov. Prehistorické lokality Zurich-Enge-Alpenquai, Grosser Hafner a Kleiner Hafner v Curychu, Meilen-Rorenhaab, Erlenbach-Winkel, Freienbach-Hurden-Rosshorn, Freienbach-Hurden-Seefeld, Rapperswil-Jona-Technikum, Seegubel a Wädenswil Vorder Au jsou součástí světového dědictví UNESCO Prehistorická jezerní sídla v okolí Alp.Napsat komentář