Bug

Západní Bug (polsky Bug) je řeka na severozápadě Ukrajiny (Lvovská a Volyňská oblast) a v jihovýchodním Polsku, přičemž částečně tvoří jejich vzájemnou hranici a také hranici Polska s Běloruskem (Brestská oblast). Protéká územím Lublinského, Podleského a Mazovského vojvodství. Je to levý přítok řeky Narew. Je 772 km dlouhá (z toho 587 km v Polsku a 363 km tvoří státní hranice). Povodí má rozlohu 39 420 km² (z toho 19 284 km² v Polsku).

Bug

Průběh toku

Pramení na Podolské vysočině ve Lvovské oblasti na Ukrajině. Protéká východním okrajem Lublinské vysočiny a Podlesím.

Přítoky Západního Bugu

zleva – Pełtew, Sołokija, Huczwa, Uherka, Włodawka, Krzna, Liwiec
zprava – Ług, Muchawiec, Leśna, Nurzec, Brok

Osídlení

Na Bugu leží města Kamjanka-Buzka, Červonohrad, Sokal, Włodawa, Brest, Drahičyn a Wyszków.

Vodní režim Bugu

Na jaře dochází k velkému vzestupu hladiny díky tajícímu sněhu. Na podzim může docházet k náhlým povodním, které jsou způsobeny dešti. V zimě může docházet k povodním v důsledku oblevy. Nejvyšší úrovně dosahuje hladina v březnu a v dubnu a nejméně většinou v září. Zamrzá na konci prosince a rozmrzá ve druhé polovině března. Průměrný dlouhodobý průtok na dolním toku činí 158 m³/s.

Využití Bugu

Vodní doprava je možná do vzdálenosti 315 km od ústí. Přes přítok Muchawiec je pomocí Dněpersko-bugského kanálu spojena s řekou Pina, která je přítokem Pripjati v povodí Dněpru.

Odkaz wikipedieNapsat komentář