Zuiderzee

Zuiderzee

Zuiderzee je název zaniklého zálivu Severního moře v Nizozemsku. Jednalo se o mělkou zátoku o rozloze 5 000 km². Zuiderzee se propojilo s Waddenzee a Západofríské ostrovy se Severním mořem. Poté co se dokončila hráz Afsluitdijk v roce 1933 tak se z mořského zálivu stalo přehradní jezero, pro které se začal používat název IJsselmeer. Plocha nového jezera se dost zmenšila.

Historie jezera Zuiderzee

Nizozemci porážejí španělskou flotilu v bitvě na Zuiderzee v roce 1573.
Již v klasických dobách se na tomto místě nacházela vodní plocha, kterou římští autoři nazývali Lacus Flevo. Bylo mnohem menší než jeho pozdější podoba a jeho spojení s hlavním mořem bylo mnohem užší; mohlo se jednat spíše o komplex jezer, bažin a kanálů než o jedno jezero.

Vliestroom označen šipkou
Postupem času tato jezera postupně erodovala své měkké rašelinové břehy a rozšiřovala se (proces známý jako vodní vlk). Část této vodní plochy se později nazývala Vlie; pravděpodobně odtékala do moře dnešním kanálem Vliestroom mezi ostrovy Vlieland a Terschelling.

katastrofy

Marsdiep byl kdysi řekou (fluvium Maresdeop), která mohla být rozvodnicí Vlie. Během raného středověku se to začalo měnit, protože stoupající hladina moře a bouře začaly nahlodávat pobřežní oblasti, které tvořila především rašeliniště. V tomto období byl záliv označován jako Almere, což naznačovalo, že se stále jedná spíše o jezero, ale ve 12. století se ústí a velikost zálivu značně rozšířily, a to zejména poté, co katastrofální povodeň v roce 1282[5] prolomila bariérové duny u Texelu. Tato katastrofa předznamenala vznik Amsterdamu na jihozápadním konci zálivu, protože sem nyní mohla zavítat námořní doprava baltského obchodu.

Ještě mohutnější povodeň na ostrově Svatá Lucie nastala 14. prosince 1287, kdy se během bouře protrhly mořské valy a při páté největší povodni v zaznamenané historii zahynulo přibližně 50 000 až 80 000 lidí. Zhruba v tomto období se začal obecně používat název „Zuiderzee“.

Od 15. století zůstávala velikost tohoto vnitrozemského moře díky zdokonalení hrází do značné míry stabilní, ale když bouře natlačily do zálivu vodu ze Severního moře, stalo se Zuiderzee proměnlivým kotlem vody, který často vedl k záplavám a ztrátě lodí. Například 18. listopadu 1421 se protrhla hráz na Zuiderzee, která zaplavila 72 vesnic a zabila asi 10 000 lidí. Jednalo se o druhou povodeň u svaté Alžběty.

V letech 1810-1813 bylo Nizozemsko součástí První francouzské říše. 1811 se vytvořil departement pojmenovaný Zuyderzée podle Zuiderzee, jehož území zhruba odpovídalo dnešním provinciím Severní Holandsko a Utrecht.

V roce 1928 se na Zuiderzee konaly závody v plachtění na 6 a 8 metrů na letních olympijských hrách v Amsterdamu.

Odkaz WikipedieNapsat komentář