Šelda (Schelde)

Šelda (Schelde)

Šelda je západoevropská řeka, která protéká Francií, Belgií (Henegavsko, Západní Flandry, Východní Flandry, Antverpy) a Nizozemskem (Zeeland, Severní Brabantsko). Její délka činí 350 km a plocha povodí je přibližně 22 000 km².

Pramení poblíž vesnice Gouy ve francouzském departementu Aisne v nadmořské výšce 97 m. Protéká městy Cambrai, Valenciennes (Francie), Tournai, Gent a Antverpy (Belgie). Za Antverpami se tok řeky původně větvil na Východní Šeldu (Oosterschelde) na severu a Západní Šeldu (Westerschelde) na jihu. V Hráz oddělila secerní rameno v roce 1867. Hráz spoj ostrov Zuid-Beveland (část nizozemské provincie Zeeland) a Severní Brabantsko. Od té doby řeka pokračuje pouze jižním ramenem a ústí do Severního moře estuárem u nizozemského města Vlissingen. Nejvýznamnějšími přítoky jsou Scarpe, Leie, Dender, Durme a Rupel.

Šelda má malý spád, a proto teče pomalu. Z toho důvodu je na řece a na některých jejích přítocích patrné dmutí moře. A až do vzdálenosti 160 km od ústí k městu Gent. Při přílivu, který v ústí dosahuje 3,8 m, dochází k průniku mořské vody. A proto je voda v řece v blízkosti ústí slaná a její salinita klesá směrem od ústí. V deltě jsou ramena obehnána hrázemi, jež chrání okolní krajinu před povodněmi. Nejvíce vody protéká řekou v zimě. Průměrný průtok vody činí přibližně 100 m³/s.

Šelda měla vždy velký ekonomický a strategický význam. Dlouhou dobu sloužila jako hranice mezi Francií a Svatou říší římskou a díky ní má belgický přístav Antverpy přístup k moři. Velká část toku (o délce přibližně 140 km) byla kanalizována a vodní doprava je možná do města Cambrai ve Francii. Do Antverp mají přístup námořní lodě. Řeka je spojená systémem vodních kanálů s řekami Seina, Somma, Máza.

Odkaz Wikipedie
Koupací sudNapsat komentář