Rýn (Rhein)

Rýn patří mezi jednu z nejdelších řek v evropě. Její celková délka je 1238,8 km a protéká šesti zeměmi a to jsou Švýcarsko, Lichtenšstejnsko, Rakousko, Německo, Francie a Nizozemsko. Velikost povodí je 224 400 km² také bez řeky Mázy ta má s Rýnem společnou deltu. Splavnost řeky Rýn je 170 km a odtok řeky je 2 300 m³/s. Rýn pramení ve Švýcarských Alpách dvěma zdrojnicemi tzv. Přední a Zadní Rýn (Vorderrhein a Hinterrhein).

Na řece je široce rozvinutá vodní doprava i díky tomu, že má dostatek vody po celý rok. Je to nejdůležitější mezinárodní vodní cesta Západní Evropy. Pravidelná lodní doprava se provozuje do Basileje, který leží 886 km od ústí, pro menší lodě až do Laufenburgu a také po Bodamském jezeře. Řeka je spojena kanály s Dunajem, Rhônou, Marnou, Vezerou, Labem a Emží. Vodní doprava je možná také na přítocích Neckaru, Mohanu, Lahnu, Mosele, Ruhru. Celková délka vodních cest v povodí řeky činí 3000 km. Největší přístavy na řece jsou Rotterdam s vnějším přístavem Hoek van Holland (Nizozemsko), Duisburg-Ruhrort, Kolín nad Rýnem, Mohuč, Ludwigshafen, Mannheim (Německo), Štrasburk (Francie), Basilej (Švýcarsko). Vodní energii z řeky a jejich přítoků využívá Německo, Švýcarsko a Francie.

Spolu s Dunajem tvořil většinu severní hranice Římské říše (podél řeky existovaly Dolnogermánský limes a Hornogermánský limes), od té doby se začal používat jako důležitá vodní cesta hluboko do vnitrozemí. V moderní historii bylo Porýní dějištěm střetů mezi Německem a Francií. Údolí horního Středního Rýnu bylo v roce 2002 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Odkaz Wikipedie

Koupací sudNapsat komentář