Oosterschelde

Oosterschelde je bývalé ústí řeky v provincii Zeeland v Nizozemsku. Mezi Schouwen-Duiveland a Tholen na severu a Noord-Beveland a Zuid-Beveland na jihu. Nachází se zde také největší národní park v Nizozemsku, založený v roce 2002.

V římské době bylo hlavním ústím řeky Šeldy. Před povodní svatého Felixe v roce 1530 tekla na sever jako řeka z východního konce Westerschelde. Stáčela se na západ kousek západně od Bergenu op Zoom a pak na západ podél severního okraje dnešního Verdronken Land van Reimerswaal a poté se rozšířila v ústí. Části této ztracené země se rekultivovali. To omezilo část spojení s řekou Šelda na úzký kanál zvaný Kreekrak, který se zamulčoval a stal se nesplavným. V roce 1867 byl Kreekrak uzavřen železničním náspem, který spojil ostrov Zuid-Beveland s pevninou Severního Brabantska. Od tohoto okamžiku ztratila Oosterschelde spojení se Šeldou a přestala fungovat jako ústí.

Mezi Schouwen-Duivelandem a Noord-Bevelandem existují dvě silniční spojení, Oosterscheldedam na západě a Zeelandský most na východě.

Oosterschelde se po povodni v Severním moři v roce 1953 bylo rozhodnuto uzavřít řeku pomocí hráze a zábrany. Oosterscheldekering (bariéra proti bouřkové vlně na východní Šeldě) mezi Schouwen-Duivelandem a Noord-Bevelandem je největší ze 13 ambiciózních deltových staveb, které mají chránit velkou část Nizozemska před povodněmi. Čtyřkilometrový úsek má obrovská stavidla, která jsou běžně otevřená, ale za nepříznivého počasí je lze zavřít.

Po dokončení bariéry v roce 1986 se snížil průtok vody a výškový rozdíl přílivu a odlivu se snížil z 3,40 metru na 3,25 metru. V důsledku toho se na písečných pruzích neukládá nový písek – nyní pomalu erodují a mění charakter pobřeží.

Odkaz WikipedieNapsat komentář