Vezera (Weser)

Vezera je řeka v Německu, která protéká čtyřmi spolkovými zeměmi (Hesensko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Brémy). Délka toku od soutoku zdrojnic činí 452 km a od pramene Werry pak 744 km. Plocha povodí měří 41 094 km².

Vezera je splavná po celé své délce toku pro lodě do výtlaku 350 t. Do Brém do vzdálenosti 69 km od ústí mohou plout i nám ořní lodě. Středoněmecký kanál spojuje řeku s Labem a Emží. Na řece leží města Hameln, Münden, Brémy, Nordenham, Bremerhaven. Vzniká soutokem řek Fuldy a Werry, 25 km severovýchodně od KasseluHann. Münden, v nadmořské výšce 116,5 m. Na svém začátku je široká přibližně 94 m. Teče převážně severním směrem. Ústí do Severního moře estuárem, který se rozšiřuje z 220 m u Brém až na 11 km u Bremerhavenu.

Zdrojem vody jsou sněhové a dešťové srážky. Vyšších vodních stavů dosahuje na jaře. Průměrný průtok vody na dolním toku činí přibližně 300 m³/s.

Vezera

Weser a Werra jsou stejná slova v různých dialektech. Rozdíl odráží starou jazykovou hranici mezi střední a dolní němčinou, která jde napříč Hannoverskem. Název je příbuzný s anglickým Wear a polským Visla, odvozeným od kořene „weis-„, „téci“, z něhož vzniklo staroanglické/starofríské wāse „bahno, kal“Napsat komentář