Mosela (Mosel)

Mosela je řeka tekoucí na území Francie (Lotrinsko), Lucemburska a Německa (Sársko, Porýní-Falc). Celková délka toku je 544 km. Plocha povodí měří 28 286 km². Pramení v severovýchodní Francii, ve Vogézách v nadmořské výšce 715 m. Mosela teče převážně v hluboké a úzké dolině. Ústí zleva do Rýna na říčním kilometru 592,3 v německém městě Koblenz. Největším přítokem je Sarre. K povodním dochází od listopadu do března. Průměrný průtok na dolním toku u města Cochem je 290 m³/s.

Vodní doprava je možná až k hornímu toku. Na východě ji spojuje plavební kanál s řekou Saônou. Na řece byly postaveny vodní elektrárny. Údolí řeky je známou oblastí pěstování vinné révy a výroby vína. Leží na ní města Nancy, Méty (Francie), Trevír, Koblenz v ústí (Německo).

Název Mosel je odvozen z keltského jména Mosela. V překladu zdrobnělina od Mosa, latinského označení řeky Meuse, která tekla souběžně s Moselou. Mezi městy Metz a Thionville byla řeka splavněna kanálem, který v roce 1964 otevřeli velkovévodkyně Charlotta Lucemburská, spolkový kancléř Konrad Adenauer a jejich hostitel, francouzský prezident Charles de Gaulle.

Mosela

Dolní tok řeky Mosela se klikatí mezi Trier a Koblenz podél jednoho z nejkrásnějších říčních údolí Německa. Na vrcholcích kopců nad vinařskými vesnicemi a městy podél svahů se nachází mnoho zřícenin hradů.Napsat komentář