Havola (Havel)

Havola je řeka v Německu, kde postupně protéká Meklenburskem-Předním Pomořanskem, Braniborskem, Postupimí, Berlínem a Sasko-Anhaltskem. Její tok je 333,7 km dlouhý, ačkoliv její pramen je od ústí vzdálen vzdušnou čarou pouhých 94 km. Plocha povodí měří 23 858 km². Největším přítokem je Spréva, která odvodňuje také malou část České republiky.

Havola pramení v Meklenburském pojezeří u obce Ankershagen v nadmořské výšce 62,6 m a protéká přes celou řadu jezer a přehradních nádrží, přičemž její tok je regulovaný hrázemi. U města Havelberg v nadmořské výšce 22 m ústí do Labe.

Maximální vodní stav má v únoru a v březnu. S průtokem 108 m³/s je po Vltavě (150 m³/s) a Sále (117 m³/s) třetím nejvodnějším přítokem Labe. Vodní doprava je díky kanálům a zdymadlům možná téměř po celé délce toku. Leží na ní města Berlín, Postupim, Brandenburg.

Havola

V dřívějších řeckých nebo latinských zdrojích, jako je Tacitova Germania, se název řeky Havola psal také jako Habola, Habula, Havela. Název řeky Havel je příbuzný s německým Haff, habe, hafen, MHG Hafen znamená přístav, přístaviště. Slované, kteří se později do oblasti Havelky přistěhovali, byli v německých zdrojích označováni jako Heveller (ojediněle jako Havolane). Pro potřeby hlavního města se oblast kolem Werderu a Ketzinu/Havelu stala ovocnářskou oblastí.

Koupací sudNapsat komentář