Aller

Aller je řeka v Německu (Dolní Sasko, Sasko-Anhaltsko). Je 263 km dlouhá. Plocha povodí měří 15 742,9 km². Pramení na vysočině Magdeburger Börde a teče v široké dolině po jižním okraji Lüneburger Heide. Vlévá se zprava do Vezery.

Nejvyšších vodních stavů dosahuje na jaře. Průměrný průtok v ústí je 126 m³/s. Řeka je splavněna a vodní doprava je možná v délce 117 km od ústí. Na řece leží města Celle, Verden. Mezi významné přítoky patří: levé – Oker, Fuhse, Leine a pravé – Ise, Örtze, Böhme.

Řeka je největším přítokem Vezery. Povodí řeky má rozlohu 15 744 km², což je přibližně třetina rozlohy samotné řeky Weser. Do řeky Aller se prostřednictvím řeky Oker dostává přibližně polovina odtoku z pohoří Harz. Aller byl a je proto často zaplavován svými přítoky.

Aller

Nejvýznamnějšími přítoky, které se do řeky vlévají z její levé (jižní) strany směrem k pohoří Harz, jsou Oker u Müdenu, Fuhse v Celle a Leine u Schwarmstedtu. Pokud se Leine počítá jako pramenný tok Alleru, má celkovou délku 346 km. Zprava se připojují menší řeky, které odvodňují převážně Lüneburské pohoří. Za zmínku stojí Kleine Aller poměrně blízko Weyhausenu, Ise v Gifhornu, Lachte východně od Celle (u Lachtehausenu), Örtze u Winsenu (Aller), Meiße u Hodenhagenu a Böhme u Rethemu.

Koupací sudNapsat komentář