Bodamské jezero (Bodansee)

Bodamské jezero leží na jihu Německa a zasahuje také do Rakouska a Švýcarska. Jedná se o největší jezero v Německu a třetí největší ve střední Evropě. Jezero má rozlohu 536 km², je 63,3 km dlouhé a maximálně 14 km široké. Dosahuje maximální hloubky 254 m a leží v nadmořské výšce 395,6 m. Kotlina jezera byla dotvořena Rýnským ledovcem během Wurmského zalednění.

Bodamské jezero leží na jihu Německa (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), na západě Rakouska (Vorarlbersko) a na severovýchodě Švýcarska (Sankt Gallen, Thurgau, Schaffhausen). Je největším jezerem v Rakousku a v Německu a druhým největším ve Švýcarsku. Je také třetí největší ve střední Evropě po Balatonu a Ženevském jezeře. Na hladině Bodamského jezera nejsou definované žádné oficiální hranice – když roku 1648 vystoupilo Švýcarské spříseženství ze Svaté říše římské národa německého, rozhraničení nebylo dohodnuto.

Bodamské jezero slouží jako přirozený regulátor odtoku Středního Rýnu, který jím protéká. Kromě Rýnu má dalších 236 malých přítoků, z nichž nejvýznamnější jsou Bregenzer Ach, Argen, Radolfzeller Aach, Linzer Aach, Steinach a Schussen. Na jezeře je rozvinutá místní vodní doprava. Důležitými městy, která byla za dob lodní nákladní dopravy i významnými přístavy, jsou dnes především turistické cíle Lindau, Friedrichshafen, Kostnice (Konstanz), Bregenz.

Ostrovy

Mainau – Ostrov spojuje most na jižním břehu jezera a disponuje i vlastním přístavištěm. Nejbližšími většími městy v okolí jsou Kostnice, Meersburg a Überlingen.

Reichenau – Rovněž se nachází poblíž Kostnice a je proslulý bývalým klášterem Reichenau.

Lindau – Ostrov spojuje železniční násep a silniční most. Prakticky celý je zastavěný historickým jádrem stejnojmenného města.Napsat komentář