Pielisjärvi (Pielinen)

Pielisjärvi (Pielinen)

Pielinen, také Pielisjärvi, se řadí na čtvrté největší finské jezero s povodím o rozloze 12 823 km². To se rovnoměrně rozděluje mezi východní Finsko a Rusko. Vznik jezera a jeho výtoku se připisuje postglaciálnímu izostatickému odrazu, který vedl k vyzdvižení pevniny. Jak je u finských jezer obvyklé, barva jezera je tmavá. To je způsobeno vysokým podílem rašelinišť přítomných v povodí povodí, které odvádí huminové látky.

Jezero Pielinen se nachází v nejsevernější části finské Karélie. Ta se nazývá země karelských národů – severoevropská oblast historicky významná nejen pro Finsko, ale také pro Rusko a Švédsko. Sousedí s národním parkem Koli. Je známý svou malebností v létě a zimním lyžováním, a nachází se v blízkosti raftových center v turistickém centru Ruunaa, Lieksa a Nurmes.

Klima

Klimatické údaje se zaznamenaly ve dvou hlavních městech v povodí jezera. V Lieksu a Juuce, v období mezi lety 1931 a 1960. V Lieksě se zaznamenaly průměrné roční srážky 583 mm a průměrné minimální a maximální teploty -7,1 °C (prosinec) a 16,4 °C (červenec). Ve stejném období spadlo v Juuce průměrně 544 mm srážek. Zaznamenala se minimální a maximální teplota -7,1 °C (19,2 °F) (prosinec) a 16,1 °C (61,0 °F) (červenec). Podle záznamů z let 1960 až 1980 jezero průměrně zamrzá v období od 21. listopadu do 14. května.

Fauna jezera Pielinen

Fauna jezera se skládá z osmi druhů bentosu a deseti druhů ryb, z nichž devět je hospodářsky významných.

V jezeře se zaznamenal následující bentos: Hmyz – Dicrotenipeds pulsus, Glyptotendipens spp., Polypedilum pullum, Chaoborus flavicans, Stictochironomus spp., Tanytarsus spp. a Oligochaeta – Limnodrilus hoffmeisteri.

Losos, který se dříve v jezeře endemitem vyskytoval, se jiř dávno vyhubil. Dalšími dosud se vyskytujícími druhy ryb jsou např: Perca fluviatilis, Esox lucius, Rutilus rutilus, Coregonus albula, C. mulesum, C. lavaretus, Lota lota, Abramis brama, Stizostedion lucioperca a Salmo trutta lacustris.

Jezero se klasifikuje jako mezotrofní.

Odkaz Wikipedie
Koupací sudNapsat komentář