Čertovo jezero (Teufels-See)

Čertovo jezero je pověstmi opředené karové jezero původu vzniklé v období würmského zalednění v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Nachází se v Královském hvozdu na jihovýchodním svahu Jezerní hory ve vzdálenosti asi čtyř kilometrů od vsi Špičák u Železné Rudy. Jezero se nachází v nadmořské výšce 1030 metrů, jeho rozloha je 9,71 hektaru a hloubka dosahuje až 36,5 m.

Pobřeží

Jezero má tvar půlkruhu a obklopuje jej pralesovitý smrkový porost. Okolí patří do národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero.

Vodní režim

Přísun vody zabezpečují srážky a dva přítoky. Jezerní potok z jezera také odtéká a náleží do povodí Řezné. Jako jediné ze šumavských ledovcových jezer tak náleží k povodí Dunaje. V období od prosince do ledna zamrzá vrstvou ledu tlustou až 75 cm.

Historie Čertova jezera

Dolinu, v níž se nachází, vyryl podle pověsti ďábel, neboť mu dívka, kterou chtěl odnést do pekla, přivázala na ocas velký kámen. Dodnes se prý z jezera vynořují skřeti a podivné postavy. Vodní plocha se nachází v nadmořské výšce 1030 m, její rozloha je 9,7 ha a hloubka jezera dosahuje místy 36 m. Jezero má dva menší přítoky a je odvodňováno Jezerním potokem do Železného potoka, který je přítokem Řezné a poté Dunaje. Mezi jezery probíhá po hřebeni mezi Jezerní horou a Špičákem hlavní evropské rozvodí. Voda z Čertova jezera odtéká do Černého moře, zatímco blízké Černé jezero je odvodňováno do moře Severního.

Cesta k Čertovu jezeru

K jezeru není přístup úplně jednoduchý a pro cyklisty zcela nevhodný, ale přesto se lze k němu dostat několika způsoby. Nejobvyklejší trasa vede od hráze Černého jezera po stoupající kamenité pěšině. Zhruba po půl kilometru stoupání se ocitnete na širší cestě u rozcestí Na rozvodí. Pro neznalého je místo obyčejným rozcestím, ale právě pro geograficky zainteresované návštěvníky se jedná o příležitost ocitnout se ve středu místa, kudy prochází hlavní evropské rozvodí Labe – Dunaj. Od evropského rozvodí již pokračuje pohodlnější cesta převážně přes pařezy a kořeny vzrostlých stromů až k rozcestí u Jezerního potoka a následně k Čertovu jezeru.

Odkaz wikipedie

Koupací sudNapsat komentář