Anglické úzké kanály a Narrow Boat ?

Anglické úzké kanály a Narrow Boat ?

23. 3. 2023 Vyp Od admin

Co je Narrow Boat ?

Úzkorozchodná loď, někdy nazývaná „narrow boat“, je dlouhý a úzký typ člunu určený k plavbě po úzkých kanálech a vodních cestách ve Spojeném království. Obvykle jsou tyto lodě široké asi 2,1m a dlouhé až 22m a jsou vyrobeny z oceli. Často se používají jako hausbóty nebo pro volnočasové aktivity, jako je plavba po kanálech a řekách.

Úzké čluny mají obvykle základní vybavení, jako je malá kuchyňka, koupelna a prostor na spaní. Jsou poháněny dieselovým motorem nebo v některých případech elektromotorem. Lodě lze řídit pomocí kormidla, což je páka spojená s kormidlem, nebo pomocí klasického kruhového kormidla u novějších modelů.

Narrowboating je ve Velké Británii oblíbenou zábavou a mnoho lidí používá své lodě na dovolenou, jednodenní výlety nebo k trvalému pobytu. Kanály a vodní cesty nabízejí jedinečný způsob poznávání krajiny a měst Spojeného království a úzkokolejka má oddané příznivce, kteří milují pomalé tempo života .

Klasické Narrow Boat

Klasické NarrowBoat

Zrekonstruovaná Narrow Boat

Anglické vodní cesty

Anglické vodní cesty (anglicky „English waterways“) označují síť kanálů a splavných řek v Anglii, které jsou využívány pro dopravu, volnočasové aktivity a jako zdroj vody pro různá průmyslová odvětví. Tyto vodní cesty hrály důležitou roli v průmyslové revoluci, protože poskytovaly levný a efektivní způsob přepravy zboží, jako je uhlí, železo a textil.

Dnes se anglické vodní cesty využívají především k volnočasovým aktivitám, jako je plavba na lodi, rybaření a procházky po vlečných stezkách. Kanály a řeky spravují různé organizace, včetně Canal & River Trust, která je zodpovědná za údržbu a provoz většiny vodních cest.

V Anglii je mnoho oblíbených kanálů a řek, které jsou hojně navštěvovány vodáky a turisty, například Kennet and Avon Canal, řeka Temže, Grand Union Canal a Leeds and Liverpool Canal. Tyto vodní cesty nabízejí nádherné scenérie, historické památky a jedinečný způsob poznávání anglického venkova a měst.

Celkově jsou anglické vodní cesty stále důležitou součástí dědictví a kultury země a přitahují návštěvníky z celého světa, které láká klid a krása kanálů a řek.