Technické prohlídky malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2022

28 ledna, 2022 0 Od admin

Informace Státní plavební správy č. 1/2022

ze dne 14. 1. 2022

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2022

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2022 budou za dále uvedených podmínek prováděny

 • v sídle Státní plavební správy – pobočky Praha, Jankovcova 4, Praha 7, areál přístavu Praha-Holešovice v úřední dny, vždy v pondělí a středu, na základě předchozího objednání, v době 08:00–12:00 hod. a 13:00–15:30 hod., 16:00 nebo 16:30 hod., podle ročního období,
 • na služebně SPS v přístavu Hluboká nad Vltavou, ve dnech vyhrazených pro prohlídky v tomto místě a dále,
  v lokalitách podle přiloženého plánu výjezdů.
 • Z důvodu snižování hladiny ve zdrži vodního díla Orlík v průběhu měsíce srpna 2022, budou poslední technické prohlídky plavidel umístěných na vodě na této zdrži provedeny v termínu 09.08.2022 až 11.08.2022.
 • V souvislosti s poklesem hladiny ve zdrži vodního díla Orlík může být v měsíci srpnu 2022 omezena možnost provádění technických prohlídek v horní části zdrže.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel v sídle pobočky Praha se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „online objednávání na technické prohlídky“na webových stránkách Státní plavební správy. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky v sídle pobočky Praha přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, zda půjde o prohlídku na souši nebo na vodě (přístav Praha-Holešovice), jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel mimo sídlo pobočky Praha se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „online objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky mimo sídlo pobočky Praha přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Online objednávání na technické prohlídky.

 • Systém umožňuje objednání již evidovaného malého plavidla na provedení technické prohlídky ve vybraných lokalitách, v územní působnosti pobočky Státní plavební správy Praha.
 • Vstupovat do objednávkového systému je možné prostřednictvím webových stránek Státní plavební správy, v záložce „doklady plavidel“ a odkazu „online objednávání na technické prohlídky“.

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:

 • uvést technický stav plavidla do souladu s ustanoveními platné právní úpravy, zejména vyhlášky č. 334/2015 Sb., text vyhlášky a dalších předpisů důležitých pro vnitrozemskou plavbu je uveden na odkazu https://plavebniurad.cz/legislativa,
 • přistavit kompletně vystrojené a vybavené plavidlo, včetně pohonné jednotky,
 • předložit:
  1. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu https://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),
  2. vydané lodní osvědčení, (u pravidelné technické prohlídky),
  3. doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku viz https://plavebniurad.cz/dok-pl,
  4. platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zvedacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou, viz https://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz.
 • uhradit správní poplatek – výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 38 a č. 39. Úhrada správního poplatku je možná bezhotovostně nebo kolkovou známkou. Správní poplatek se stanoví jako součet položek všech úkonů, které se na základě podané žádosti provádí (např. technická prohlídka + vydání osvědčení + zápis plavidla do rejstříku nebo technická prohlídka + prodloužení platnosti osvědčení + schválení osvědčení určeného technického zařízení).

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek.

V případě prohlídek v sídle pobočky Praha si žadatel evidovaného plavidla čas prohlídky vybírá z nabídky on-line objednávkového systému. V případě plavidel nově zapisovaných do rejstříku malých plavidel čas prohlídky bude určen při objednání.

V případě prohlídek mimo sídlo pobočky Praha, bude orientační čas provedení prohlídky stanoven technikem a sdělen žadateli o technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen

 1. na přehradních zdržích Slapy, Orlík a Lipno,
 2. u služebních plavidel složek integrovaného záchranného systému,
 3. na vodních plochách, kde jsou plavidla trvale provozována (plovoucí garáže, lyžařské dráhy apod.),
 4. v případě současné prohlídky nejméně pěti plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
 5. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak pět plavidel.

Plán výjezdů:

TermínOrientační časLokalita
03.03.202208:30–10:30Praha, plavební komora Modřany
03.03.202211:00–17:00Praha pravý břeh Vltavy
08.03.202208:30–17.00Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
10.03.202208:30–17:00Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
15.03.202208:30–17:00Nymburk, Poděbrady, Kolín
17.03.202208:30–10:30Praha, plavební komora Modřany
17.03.202211:00–17:00Praha levý břeh Vltavy
22.03.202208:30–17:00Pardubický kraj
24.03.202208:30–17:00Příbramsko
29.03.202208:30–17:00Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
05.04.202208:30–17:00Praha pravý břeh Vltavy
05.04.202214:00–17:00Praha, plavební komora Modřany
07.04.202208:30–17:00Davle, Štěchovice, Třebenice
12.04.202209:00–17:00Benešovsko
12.04.202209:00–17:00Plzeň, VD Hracholusky
21.04.202208:30–17:00Praha levý břeh Vltavy
20.04.202209:30–12:00Týn nad Vltavou
20.04.202214:00–17:00Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
21.04.202207:30–15:30Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
26.04.202208:30–17:00Pardubický kraj
27.04.202211:00–17:00VD Lipno II
28.04.202208:30–16:00VD Lipno I
03.05.202208:30–17:00Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
03.05.202208:30–17:00Nymburk, Poděbrady, Kolín
04.05.202209:00–17:00VD Slapy I – III
05.05.202209:00–17:00VD Slapy IV – VI
05.05.202208:30–17:00Příbramsko
10.05.202209:00–17:00Plzeň, VD Hracholusky
11.05.202209:30–17:00VD Orlík I – II
12.05.202208:00–17:00VD Orlík III – IV
17.05.202208:30–10:30Praha, plavební komora Modřany
17.05.202208:30–17:00Praha pravý břeh Vltavy
18.05.202209:30–12:00Týn nad Vltavou
18.05.202214:00–18:00Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
19.05.202207:30–15:30Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
19.05.202208:30–17:00Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
24.05.202209:00–17:00Pardubický kraj
24.05.202209:00–17:00Nymburk, Poděbrady, Kolín
24.05.202211:00–17:00VD Lipno II
25.05.202208:00–16:00VD Lipno I
31.05.202208:30–17:00Davle, Štěchovice, Třebenice
01.06.202209:00–17:00VD Slapy I – III
02.06.202210:00–17:00VD Slapy IV – VI
07.06.202209:00–17:00Plzeň, VD Hracholusky
08.06.202209:30–17:00VD Orlík I – II
09.06.202208:00–17:00VD Orlík III – IV
14.06.202208:30–17:00Praha levý břeh Vltavy
15.06.202209:00–17:00VD Slapy I – III
16.06.202209:00–17:00VD Slapy IV – VI
21.06.202208:30–17:00Davle, Štěchovice, Třebenice
22.06.202209:30–17:00VD Orlík I – II
23.06.202208:00–17:00VD Orlík III – IV
28.06.202209:00–17:00VD Slapy I – III
29.06.202209:30–12:00Týn nad Vltavou
29.06.202214:00–17:00Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
30.06.202207:30–15:30Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
30.06.202209:00–17:00Pardubický kraj
30.06.202210:00–17:00VD Slapy IV – VI
07.07.202209:30–17:00VD Orlík I – II
08.07.202208:00 –17:00VD Orlík III – IV
12.07.202214:00–17:00Praha, plavební komora Modřany
12.07.202208:30–17:00Praha pravý břeh Vltavy
13.07.202211:00–17:00VD Lipno II
14.07.202208:00–17:00VD Lipno I
20.07.202209:00–17:00VD Slapy I – III
21.07.202210:00–17:00VD Slapy IV – VI
27.07.202209:30–17:00VD Orlík I – II
28.07.202208:00 –17:00VD Orlík III – IV
02.08.202208:30–17:00Nymburk, Poděbrady, Kolín
03.08.202209:30–17:00VD Slapy I – III
04.08.202208:00 –17:00VD Slapy IV – VI
09.08.202209:30–17:00VD Orlík I – II
10.08.202208:00 –17:00VD Orlík III – IV
11.08.202208:00 –17:00VD Orlík I – II
16.08.202209:30–17:00VD Slapy I – III
17.08.202208:00–17:00VD Slapy IV – VI
23.08.202209:00–17:00VD Slapy I – III
24.08.202211:00–17:00VD Lipno II
25.08.202208:00–16:00VD Lipno I
25.08.202210:00–17:00VD Slapy IV – VI
31.08.202210:00–17:00VD Orlík, Marina Vltava**, Podolsko***
01.09.202207:30–14:30Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
06.09.202209.00–17:00Příbramsko
07.09.202109:00–17:00VD Slapy I – III
08.09.202209.00–17:00VD Slapy IV – VI
08.09.202208:30–17:00Praha levý břeh Vltavy
13.09.202209.00–17:00Plzeň, VD Hracholusky
15.09.202208:30–17:00Nymburk, Poděbrady, Kolín
20.09.202208:30–17:00Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
22.09.202208:30–17:00Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
27.09.202209:00–17:00Pardubický kraj
29.09.202208:30–17:00Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
04.10.202208:30–17:00Praha pravý břeh Vltavy+ plavební komora Modřany
04.10.202208:30–17:00Praha levý břeh Vltavy

* Pokud to provozní podmínky dovolí a po dohodě s technikem na místě, může být technická prohlídka nejméně 5 plavidel, která jsou pro své rozměry a hmotnost obtížně transportovatelná, provedena i na jiném místě v nejbližším okolí Českých Budějovic.

** Pouze na vodě

*** Na vodě i na suchu (přivezené na vleku)

Praha plavební komora Praha-Modřany
plavební komora Modřany
Praha pravý břeh Vltavy
přístavy Praha-Libeň, Praha-Podolí, zátoka Prasečák (KVS Pražský Delfín) atd.
Praha levý břeh Vltavy
přístav Praha-Smíchov, Praha-Chuchle, Praha-Lahovice, Praha-Radotín, atd. pouze oblast Prahy.
Benešovsko
Domašín GPS: 49°42’54.947″N, 14°50’11.862″E
Netvořice – Yacht servis Jelínek GPS: 49°49’5.602″N, 14°31’37.090″E
Želivka – Budeč GPS: 49°39’59.104″N, 15°12’49.921″E
Želivka – Hráz GPS: 49°43’10.681″N, 15°5’13.854″E
Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
Mělník – ulice Loděnická (u 2 přístavního bazénu), Loděnice GPS 50°22’8.638″N, 14°27’36.891″E
Neratovice – ulice Přístavní (u železničního mostu a Kostomlatských sadů) GPS 50°15’45.331″N, 14°31’34.466″E
Brandýs nad Labem – ulice U Přístavu (vhodné pro větší lodě) a Klub vodních motoristů KOTVA GPS 50°11’28.030″N, 14°40’4.532″E
Čelákovice – areál 1. Čelákovický klub vodních sportů, GPS: 50°10’4.689″N, 14°45’25.662″E
Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
Kralupy nad Vlt. – Ardea (Čechie) GPS: 50°15’14.170″N, 14°18’17.744″E
Kralupy nad Vlt. – Klub vodních sportů (u mostu) GPS: 50°14’38.771″N, 14°19’0.413″E
Kralupy nad Vlt. – ulice U Dýhárny (opravna lodí Paleček), Loděnice GPS 50°14’26.855″N, 14°19’51.124″E
Nelahozeves – Marina Vltava (na vodě)
Staré Ouholice – loděnice Vltava GPS 50°17’14.615″N, 14°19’43.498″E
Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
Davle – ulice Nábřežní (u Davle Marine)
Štěchovice – ulice Vltavská GPS 49°51’7.250″N, 14°24’26.601″E
Třebenice – pozemky pro zimní stání plavidel GPS 49°49’28.506″N, 14°26’24.443″E
Slapy n/Vlt. – areál prodejce plavidel Jan Vebr GPS 49°49’3.799″N, 14°23’25.383″E
Slapy n/Vlt. – areál – haly za zámkem Slapy GPS 49°48’47.039″N, 14°23’46.133″E
Příbramsko
Příbram – parkoviště u stadionu v ulici Ke Stadionu GPS 49°40’41.037″N, 13°58’39.474″E
Solenice – Zavadilka, dolní voda VD Orlík GPS 49°36’45.760″N, 14°11’21.553″E
Pardubický kraj
Týnec nad Labem – Marina Týnec nad Labem GPS 50°2’13.756″N, 15°21’7.109″E
Pardubice areál firmy Ready Line GPS: 50°3’30.262″N, 15°46’21.084″E
Pardubice – ulice u Povodí Labe (kolmá na ul. Kunětickou), která vede k Lanovému centru a koupališti Cihelna GPS 50°2’47.152″N, 15°46’33.613″E
Nymburk, Poděbrady, Kolín
Nymburk – ulice Nad Elektrárnou (příjezd ulicí U Cukrovaru a přes most přes Mrlinu do ulice Nad Elektrárnou) GPS 50°11’10.581″N, 15°2’55.247″E
Poděbrady – parkoviště u jezera, ulice Bílkova GPS 50°8’17.964″N, 15°6’45.209″E
Kolín – u vjezdu do přístavu Kolín, z ulice Starokolínská za železničním přejezdem směr Starý Kolín GPS 50°1’36.391″N, 15°12’47.300″E
Plzeň, VD Hracholusky
Plzeň – parkoviště areálu Borská přehrada (u Škodalandu) GPS 49°42’55.445″N, 13°21’21.724″E
Parkoviště přehrada Hracholusky GPS 49.7892714N, 13.1686444E, jen 12.04.2022 a 13.09.2022
Přehrada Hracholusky – Areál kempu Keramika u Vodní záchranné služby (na vodě)
Hluboká nad Vltavou
Přístav – Služebna Státní plavební správy GPS 49°2’56.291″N, 14°26’35.219″E
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou – přístav, vjezd z ulice Písecká vedle zahrádkářské kolonie GPS 49°13’28.995″N, 14°24’42.321″E
Týn nad Vltavou – přístaviště, pravý břeh, u silničního mostu, GPS 49.2220850N, 14.4201203E

Legenda k vybraným lokalitám na vodních nádržích Lipno, Orlík a Slapy:

Vodní dílo Lipno I (ř. km 330–345)
Lipno n. Vltavou, Frymburk, Lojzovy paseky Hrdoňov, Kovářov
Vodní dílo Lipno II (ř. km 345–360)
Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Pernek
Vodní dílo Orlík I (ř. km 145,5–149)
Popelíky, Spálenka, Salaš, Loužek, Lavičky, Klučenická zátoka, Trhovky
Vodní dílo Orlík II (ř. km 149–157)
Luh, Podskalí, Písecká zátoka, Radava, Voltýřovská zátoka, Pukňov, Barrandovská zátoka, Chrást, Velký Vír
Vodní dílo Orlík III (ř. km 157–172)
Orlík, Marina Orlík, Kostelecká zátoka, Ochoz, Peklo, Zbonín, Sobědražská zátoka, Otava, Zvíkov
Vodní dílo Orlík IV (ř. km 172–194)
Kučeř, Hrejkovická zátoka, Červená, Podolsko, Temešvár, Chřešťovice, Olešná, Písecká Smoleč, Albrechtice
Vodní dílo Slapy I (ř. km 92,5–95)
Slapy-hráz, Rovínek, Sv. Ján, Cihelna, Lahoz, Babor
Vodní dílo Slapy II (ř. km 95–100)
Sladovařská zátoka, Modrá loděnice, Měřín, Jablonecká zátoka, Čím, hotel Laguna
Vodní dílo Slapy III (ř. km 100–104)
Nebřich, hotel Hladina, Chlumecká zátoka, Stará Živohošť, U kozla, Nová Živohošť
Vodní dílo Slapy IV (ř. km 104–111)
Mastník, Musík, Kobylníky, Sejce – Častoboř, Čelina
Vodní dílo Slapy V (ř. km 111–119)
Milovice, Oboz, Cholín, Hubenov
Vodní dílo Slapy VI (ř. km 119–134)
Županovice, Zvírotice, Zrůbek, Velká, Hříměždice, Bučily, Kamýk nad Vltavou pod komorou

Informace je možno získat, žádat a upřesňovat na adrese SPS – pobočka Praha a na:

telefonu234 637 440–449
e-mailupobockapraha@plavebniurad.cz
na internetových stránkáchhttps://plavebniurad.cz
ve dnech provádění technických prohlídek mobilní telefon na technika606 770 892 nebo 606 770 893