Technické prohlídky malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2022

28 ledna, 2022 0 Od admin

Informace Státní plavební správy č. 3/2022

ze dne 26. 1. 2022

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2022

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2022 budou za dále uvedených podmínek prováděny

 • v sídle Státní plavební správy, Děčín VI, Husitská 1403/8, v úřední dny, vždy v pondělí a středu v době 08:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod
 • v lokalitách dle přiloženého plánu výjezdů.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „On line objednávání na technické prohlídky“.

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

On line objednávání na technické prohlídky:

 • Systém umožňuje objednání již evidovaného malého plavidla na provedení technické prohlídky ve vybraných lokalitách, v územní působnosti pobočky Státní plavební správy Děčín.
 • Vstupovat do objednávkového systému je možné prostřednictvím webových stránek Státní plavební správy, v záložce „Doklady plavidel“ a odkazu On line objednávání na technické prohlídky.

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:

 • uvést technický stav plavidla do souladu s ustanoveními platné právní úpravy, zejména vyhlášky č. 334/2015 Sb., text vyhlášky a dalších předpisů důležitých pro vnitrozemskou plavbu je uveden na odkazu zde,
 • přistavit kompletně vystrojené a vybavené plavidlo, včetně pohonné jednotky,
 • předložit
  1. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu http://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),
  2. vydané lodní osvědčení, (u pravidelné technické prohlídky),
  3. doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku viz http://plavebniurad.cz/dok-pl,
  4. platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zvedacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou, viz http://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz.
 • uhradit správní poplatek – výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 38 a č. 39. Úhrada správního poplatku je možná bezhotovostně nebo kolkovou známkou, popř. v hotovosti.

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek. Orientační čas provedení prohlídky bude stanoven  technikem a sdělen žadateli u nově zapisovaných plavidel do rejstříku malých plavidel telefonicky nebo emailem, u plavidel objednaných pomocí on line objednání na technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny přednostně na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen:

 1. v případě současné prohlídky nejméně tří plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
 2. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že budou přihlášena méně jak 3 plavidla.

Plán výjezdů:

TermínHodinaLokalita
15.03.09:00 – 13:00Brná
17.03.09:00 – 12:00Lovosice
22.03.09:00 – 14:00Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
24.03.10:00 – 12:00Nechranice
29.03.09:00 – 12:00Roudnice nad Labem
31.03.09:00 – 12:00Staré Splavy, Doksy
05.04.09:00 – 12:00Litoměřice
07.04.10:00 – 12:00Hradec Králové
12.04.10:00 – 12:00Jesenice
19.04.10:00 – 12:00Liberec
21.04.10:00 – 12:00Barbora
26.04.10:00 – 12:00Rozkoš
28.04.09:00 – 12:00Brná
03.05.09:00 – 12:00Lovosice
05.05.10:00 – 12:00Hradec Králové
10.05.10:00 – 12:00Nechranice
12.05.09:00 – 12:00Roudnice nad Labem
17.05.09:00 – 12:00Staré Splavy, Doksy
19.05.09:00 – 11:00Brná
24.05.09:00 – 13:00Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
26.05.10:00 – 12:00Štětí
31.05.10:00 – 12:00Příšovice
02.06.09:00 – 12:00Brná
07.06.10:00 – 12:00Liberec
09.06.10:00 – 12:00Rozkoš
14.06.09:00 – 12:00Litoměřice
16.06.10:00 – 12:00Barbora
21.06.10:00 – 12:00Hradec Králové
23.06.12:00 – 18:00Jesenice
24.06.09:00 – 12:00Jesenice
28.06.09:00 – 12:00Staré Splavy, Doksy
30.06.09:00 – 12:00Lovosice
08.07.12:00 – 18:00Rozkoš
09.07.09:00 – 14:00Rozkoš
12.07.09:00 – 12:00Brná
14.07.09:00 – 13:00Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
19.07.09:00 – 12:00Roudnice nad Labem
21.07.10:00 – 12:00Hradec Králové
26.07.10:00 – 12:00Nechranice
28.07.10:00 – 12:00Liberec
02.08.10:00 – 12:00Barbora
05.08.10:00 – 18:00Rozkoš
06.08.09:00 – 14:00Rozkoš
09.08.09:00 – 12:00Staré Splavy, Doksy
11.08.09:00 – 12:00Litoměřice
16.08.10:00 – 12:00Hradec Králové
18.08.10:00 – 12:00Jesenice
23.08.09:00 – 12:00Brná
25.08.10:00 – 12:00Roudnice nad Labem
30.08.10:00 – 12:00Nechranice
01.09.10:00 – 12:00Liberec
06.09.09:00 – 12:00Lovosice
08.09.09:00 – 13:00Církvice, Velké Žernoseky, Píšťany
13.09.10:00 – 12:00Staré Splavy, Doksy
15.09.10:00 – 12:00Hradec Králové
20.09.09:00 – 12:00Brná
22.09.10:00 – 12:00Štětí
29.09.10:00 – 12:00Příšovice
04.10.10:00 – 12:00Jesenice
06.10.10:00 – 12:00Litoměřice
11.10.10:00 – 12:00Staré Splavy, Doksy
18.10.10:00 – 12:00Barbora
20.10.10:00 – 12:00Roudnice nad Labem
25.10.10:00 – 12:00Brná

Legenda k vybraným lokalitám:

Barbora – areál TJ vodní sporty Duchcov, oddílu jachtingu

Brná – areál Klubu vodních motoristů Brná nebo areál jachetního oddílu TJ Chemička Ústí nad Labem

Církvice – areál Severočeského námořního jachtingu Ústí nad Labem

Doksy – areál Yacht clubu Doksy

Hradec Králové – areál Klubu vodního lyžování Předměřice

Jesenice – areál SK DELFÍN, Sportovního klubu Jesenice Cheb nebo Jachtklubu Cheb

Liberec – letiště Letecké záchranné služby v Liberec-Ostašov

Litoměřice – areál TJ Slavoj Litoměřice, jachetního oddílu

Lovosice – areál Asociace sportovních klubů Lovosice, jachetního klubu

Nechranice – Vikletice, u vjezdu do areálu Vodní záchranné služby ČČK Nechranice

Píšťany – parkoviště Mezinárodního veřejného přístavu Píšťany

Příšovice – areál Jachetního klubu Příšovice

Roudnice nad Labem – areál YCR – Jachtingu Roudnice nad Labem

Rozkoš – areál TJ Slávia-jachting Česká Skalice

Staré Splavy – areál TJ Staré Splavy, jachetního oddílu

Štětí – areál SK Štětí, yachtclubu

Velké Žernoseky – areál Klubu vodních motoristů Děčín

Informace je možno získat, žádat a upřesňovat na adrese SPS, pobočka Děčín, na:

telefonu412 557 404, 405, 408
e-mailupobockadecin@plavebniurad.cz
na internetových stránkáchhttps://www.plavebniurad.cz
ve dnech provádění technických prohlídek mobilní telefon na technika606 690 015 nebo 724 953 628