EURIS

https://www.eurisportal.eu/

Europe cruise planner here

EuRIS vám poskytuje snadný přístup ke všem informacím, které potřebujete jako vůdce plavidla, majitel plavidla nebo logistický provozovatel na hlavních evropských vodních cestách. Můžete registrovat svá plavidla a sledovat jejich cestu, dostávat zprávu, když jedno z vašich plavidel propluje určitým místem na síti, a požádat o informace o plavidlech, plavbách a nákladu. A existuje mnoho dalších možností. Jako vlastník informací máte vždy možnost určit, kdo může které informace vidět.

EuRIS prezentuje veškeré informace o vodních cestách a provozu třinácti evropských zemí na praktických mapách nebo v tabulkách, se

  • zobrazením provozu v reálném čase
  • informací o poloze oprávněných plavidel
  • Zprávami vůdcům plavidel
  • aktuálními vodními stavy, průtoky, podjezdnými výškami mostů, hloubkami vody
  • informace o plavební dráze, mostech, plavebních komorách, vývazištích, terminálech
  • provozní doba plavebních komor a mostů
  • plánovač cesty a plavby
  • délka cesty a předpokládaný čas připlutí 
  • a mnoho dalších informací!

EuRIS spojuje všechny relevantní informace na jednom místě!