Povodí Vltavy spustilo informační SMS o mimořádných pohybech hladiny na Orlíku

Povodí Vltavy spustilo informační SMS o mimořádných pohybech hladiny na Orlíku

26. 1. 2023 Vyp Od admin

Povodí Vltavy spustilo nabídku možností zasílání informací o mimořádných pohybech hladiny v nádrži Orlík majitelům a provozovatelům plavidel prostřednictvím SMS zpráv

Povodí Vltavy, státní podnik, umožňuje vlastníkům a provozovatelům plavidel zasílání informací o situacích týkajících se pohybu hladiny v nádrži Orlík prostřednictvím SMS zpráv. Vodohospodářské dispečinky zasílají tyto zprávy. Pokud máte zájem o zasílání těchto SMS, můžete se zaregistrovat na orlik.info@pvl.cz a uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo GSM
  • E-mailová adresa
  • Název plavidla
  • Evropské identifikační číslo plavidla/registrační číslo plavidla
  • Místo vykládky/ukotvení plavidla – poloha/název zátoky, říční kilometr
  • Snímek lodního osvědčení nebo smlouvy se státním podnikem Povodí Vltavy.

Registrovaní uživatelé se mohou z odběru SMS aktivně odhlásit na adrese orlik.info@pvl.cz. SMS informuje vlastníky a provozovatele plavidel o mimořádných situacích, které způsobují výrazný pohyb vodní hladiny v nádrži Orlík, plánuje výrazné kolísání vodní hladiny a změny trendu vodní hladiny, pokud jsou tyto informace státnímu podniku Povodí Vltavy známy v dostatečném předstihu.

Je vždy na vlastníkovi nebo provozovateli plavidla, aby posoudil, zda stávající kotvení/ukotvení plavidla vyžaduje vytažení plavidla na břeh (nad maximální vzdutí) nebo jeho přemístění na jiné vhodné místo, které umožní změnu polohy plavidla při změně vodní hladiny (ustanovení § 23a zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů),vždy s ohledem na další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů.

Obsah SMS není informací:

  • die aktuelle Pegelbewegung im regulären/laufenden Modus (zu finden auf der Website des staatlichen Unternehmens Povodí Vltavy(https://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=VLOR&oid=2 )
  • další mimořádné události, které nastanou nahodile a neočekávaně (zejména neočekávaný vývoj hydrologické situace, mimořádná nebo havarijní situace v energetice a další situace, které mohou vést k neplánovaným změnám hladiny vodní nádrže Orlík).

Warning:

Osoba, která vlastní nebo provozuje plavidlo, je povinna poskytnout informace o sobě a o plavidle samotném za účelem dobrovolného přihlášení k SMS.

S poskytnutými údaji budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Pro zařazení do distribučního seznamu je nutné doložit vztah k plavidlu, tj. zaslat číslo smlouvy se státním podnikem Povodí Vltavy, případně fotografii lodního osvědčení.

Další informace:

Hydrologická situace a provoz vodní elektrárny na vodní nádrži Orlík ovlivňují pohyb hladiny v nádrži Orlík, který je do značné míry nepředvídatelný. Nádrž má velké mezipovodí. Bez předpovědi je přesné určení hladiny obtížné nebo nemožné. Předpokládané změny hladiny, jako je vytvoření volného prostoru při očekávaných zvýšených průtocích nebo povodních (vzdutí) nebo zahájení akumulace vody pro nadcházející plavební sezónu (vzdutí), však lze s určitým předstihem oznámit.

Státní podnik Povodí Vltavy pokračuje ve zveřejňování informací na svých internetových stránkách. To však vyžaduje aktivitu ze strany vlastníků a provozovatelů zakotvených plavidel v podobě pravidelného sledování webových stránek. Možnost aktivace zasílání informačních SMS je doplňkovou informací pro ty uživatele plavby, kteří nemusí mít operativní přístup k internetu.